Bases de la 2a edició de la BECA BERTA CASAS de recerca sobre art contemporani

2a edició de la BECA BERTA CASAS de recerca sobre art contemporani

Els convocants
Entre els objectius de la Fundació Atrium Artis, bonart cultural, Fundació Lluís Coromina i Grup
Excursionista i Esportiu Gironí (GeieG) hi ha el de promoure activitats de divulgació,
formació i investigació en els àmbits culturals i científics. Activitats totes elles dirigides a
tota la societat. L’objectiu prioritari de les entitats convocants és el de donar suport a la
recerca sobre Art Contemporani. Entenent la pràctica artística, entre altres valors, com a
destacada generadora de coneixement.

La convocatòria
1- MARC
1.1 Fundació Atrium Artis i bonart cultural amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina i del
GeieG creen la IIa Beca Berta Casas per a un/una investigador/a o equip d’investigació
que tingui el seu àmbit operatiu a Catalunya.
1.2 El projecte que es presenti pot ser una recerca en procés de desenvolupament

o de nova creació en l’àmbit de l’Art Contemporani.
1.3 Poden presentar-se a la beca tant projectes realitzats sota el format d’una tesi
doctoral, o com aquells que es desenvolupin fora del marc acadèmic.

2- OBJECTIUS
2.1 Potenciar la recerca sobre artistes contemporanis/ies catalans/es (nascuts/des a Catalunya, residents o
que hagin residit) o sobre moviments/institucions catalans/es o amb una seu a Catalunya, que no
s’hagin potenciat prou o gens historiogràficament/artigràficament.
2.2 Propiciar la recerca sobre Art Contemporani, així com l’exploració crítica de les seves
metodologies.
2.3 Fomentar la documentació, publicació i difusió de la investigació artística contemporània.

3. A QUI VA DIRIGIT
A crítics/ques d’art, historiadors/es d’art, artistes o persones amants de les arts que pugui
justificar expertesa en la matèria (sigui o no titulat). S’ha de tenir un mínim de divuit anys i poden
participar-ho tots els gèneres i condicions que hagin nascut o visquin en aquests moments a territori
Català.

4. DURADA
La durada màxima per la realització de la beca és de dotze mesos, des del moment que
s’atorga. Les dates concretes s’establiran de mutu acord entre les dues parts
representades, que també podran prolongar el termini de presentació de la beca si
s’escau i de manera excepcional.

5. PERIODICITAT
Biennal. Un any de recerca i un any de publicació del treball elaborat. La publicació serà en
format digital i hi ha la possibilitat, si ho creuen els convocants, de fer-ne una edició en paper.

6. CONDICIONS
La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant l’enviament d’un únic pdf a l’adreça de
correu: coordinacio@bonart.cat. Veure apartat 7 (procés de selecció) d’aquesta
convocatòria per a conèixer la informació requerida.

6.1 El treball ha de tenir un mínim de 100 pàgines d’extensió.
6.2 Cada candidat/a o grups investigador pot presentar-se a la convocatòria amb un
màxim de dos projectes.

6.3 Els convocants posaran a disposició de la beneficiària/ri o beneficiàries/s una beca:
– Premi: dos mil euros, impostos a banda, que es repartiran en un 30% en el moment de
guanyar-la, un 30% a la meitat de la beca i en 40% a l’entrega dels originals finals.
– Els honoraris inclouen haver de donar suport a la presentació del projecte (4 presentacions
màxim) i autoritzar sense més costos la primera edició digital (i la de paper si s’escau).
– També es disposarà de suport tècnic bàsic pel desenvolupament i producció del projecte.
6.4 Els membres del jurat faran un seguiment del projecte amb les dates que es vagin acordant per
mutu acord i que no seran més de 3 durant els 12 mesos que dura.

7. REQUISITS DEL PROJECTE
La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic pdf (amb títol/objecte correu: IIa Beca
Berta Casas) a l’adreça de correu: coordinacio@bonart.cat
El document ha d’incloure la següent informació:
1. Dades personals:
– Nom
– Cognom
– Adreça completa (Incloure ciutat i país)
– Número de telèfon
– Correu electrònic
– Data de naixement
– Lloc de residència actual
2. Breu biografia on s’especifiqui les línies de treball i investigació principals del sol·licitant
(fins a 500 caràcters incloent espais).
3. Currículum vitae (fins a 1.500 caràcters incloent espais).
4. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte, dels objectius, de la metodologia i dels resultats esperats (màxim fins a
4.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Calendari i pla de treball (màxim fins a 1.000 caràcters incloent espais).

8. ADVERTÈNCIES
8.1 No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin
els límits d’extensió.
8.2 El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà, tot i que l’estudi
final s’ha de lliurar en llengua catalana o bilingüe.
8.3 El jurat pot posar-se en contacte amb els candidats/tes preseleccionats/des per a
una entrevista.

9. JURAT
El jurat estarà format per:
– Robert Fàbregas, director de Les Bernardes.

– Montse Badia, crítica d’art i directora d’A*DESK.

– Ricard Planas, editor de la revista bonart i director de la fundació Lluís Coromina.

– Daniel Gasol, artista

– Secretaria del jurat: Júlia Bou, fundació Atrium Artis.

10. CALENDARI
El termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 d’abril de 2024 a les 24:00 pm.
Veredicte del jurat: es publicarà properament la data, una vegada rebuts els projectes.

A Girona, 21 de desembre de 2023

ACTUALITAT

20/09/19

Rupes Nigra presenta un diàleg emocionant entre Walter Benjamin & Bertolt Brecht

L’editorial Rupes Nigra publica Walter Benjamin & Bertolt Brecht: trobada a Portbou/rencontre à Portbou, en versió bilingüe català/francès, un text dramàtic de l’escriptora Maria Maïlat, traduït per Anna-Maria Corredor i il·lustrat per Guillén. El llibre és un diàleg fictici entre el filòsof Walter Benjamin i el dramaturg alemany Bertolt Brecht. Els dos grans de la […]

...

25/09/22

Exposició Justas i Pellejas, de l’artista i ceramista Provi Casals

Atrium Artis presenta l’exposició JUSTAS i PELLEJAS de l’artista i ceramista Provi Casals. La mostra, que es podrà veure a la sala d’exposicions de la Cambra de la Propietat de Girona, al carrer Ciutadans del 3 al 31 d’octubre, és un homenatge a les dones de l’alt altiplà lleones. El dissabte dia 8 d’octubre a […]

...

16/02/23

Homenatge a Paco Torres Monsó

Col·laborem a l’exposició Homenatge a Paco Torres Monsó de Cogarage i Bonart, amb motiu dels 100 anys de l’artista gironí. La mostra es podrà visitar fins al 15 de març al Coworking Cogarage (Carrer de la Rutlla, 148) en horaris a convenir. Francesc Torres Monsó (Girona, 1922-2015) va ser una figura cabdal en l’evolució de l’escultura […]

...

02/11/22

La segona conferència del cicle Post Scriptum II torna a omplir la sala de la biblioteca

El dia 25 d’octubre, just abans de fires de Girona, es va celebrar la segona conferència del nou cicle de conferències sobre art, la sala es va tornar a omplir de públic, mes de 100 persones, per escoltar a l’arquitecte i historiador Miquel del Pozo. El segon cicle té el títol “Post Scriptum II: La […]

...

 

 

Tota l'actualitat

Contacta'ns

c/ Sèquia 11, 4a planta
17001 Girona

619 171 277
fundacio@atriumartis.com

iglesiesassociats Fundació Atrium Artis