Bases de la 2a edició de la BECA BERTA CASAS de recerca sobre art contemporani

2a edició de la BECA BERTA CASAS de recerca sobre art contemporani

Els convocants
Entre els objectius de la Fundació Atrium Artis, bonart cultural, Fundació Lluís Coromina i Grup
Excursionista i Esportiu Gironí (GeieG) hi ha el de promoure activitats de divulgació,
formació i investigació en els àmbits culturals i científics. Activitats totes elles dirigides a
tota la societat. L’objectiu prioritari de les entitats convocants és el de donar suport a la
recerca sobre Art Contemporani. Entenent la pràctica artística, entre altres valors, com a
destacada generadora de coneixement.

La convocatòria
1- MARC
1.1 Fundació Atrium Artis i bonart cultural amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina i del
GeieG creen la IIa Beca Berta Casas per a un/una investigador/a o equip d’investigació
que tingui el seu àmbit operatiu a Catalunya.
1.2 El projecte que es presenti pot ser una recerca en procés de desenvolupament

o de nova creació en l’àmbit de l’Art Contemporani.
1.3 Poden presentar-se a la beca tant projectes realitzats sota el format d’una tesi
doctoral, o com aquells que es desenvolupin fora del marc acadèmic.

2- OBJECTIUS
2.1 Potenciar la recerca sobre artistes contemporanis/ies catalans/es (nascuts/des a Catalunya, residents o
que hagin residit) o sobre moviments/institucions catalans/es o amb una seu a Catalunya, que no
s’hagin potenciat prou o gens historiogràficament/artigràficament.
2.2 Propiciar la recerca sobre Art Contemporani, així com l’exploració crítica de les seves
metodologies.
2.3 Fomentar la documentació, publicació i difusió de la investigació artística contemporània.

3. A QUI VA DIRIGIT
A crítics/ques d’art, historiadors/es d’art, artistes o persones amants de les arts que pugui
justificar expertesa en la matèria (sigui o no titulat). S’ha de tenir un mínim de divuit anys i poden
participar-ho tots els gèneres i condicions que hagin nascut o visquin en aquests moments a territori
Català.

4. DURADA
La durada màxima per la realització de la beca és de dotze mesos, des del moment que
s’atorga. Les dates concretes s’establiran de mutu acord entre les dues parts
representades, que també podran prolongar el termini de presentació de la beca si
s’escau i de manera excepcional.

5. PERIODICITAT
Biennal. Un any de recerca i un any de publicació del treball elaborat. La publicació serà en
format digital i hi ha la possibilitat, si ho creuen els convocants, de fer-ne una edició en paper.

6. CONDICIONS
La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant l’enviament d’un únic pdf a l’adreça de
correu: coordinacio@bonart.cat. Veure apartat 7 (procés de selecció) d’aquesta
convocatòria per a conèixer la informació requerida.

6.1 El treball ha de tenir un mínim de 100 pàgines d’extensió.
6.2 Cada candidat/a o grups investigador pot presentar-se a la convocatòria amb un
màxim de dos projectes.

6.3 Els convocants posaran a disposició de la beneficiària/ri o beneficiàries/s una beca:
– Premi: dos mil euros, impostos a banda, que es repartiran en un 30% en el moment de
guanyar-la, un 30% a la meitat de la beca i en 40% a l’entrega dels originals finals.
– Els honoraris inclouen haver de donar suport a la presentació del projecte (4 presentacions
màxim) i autoritzar sense més costos la primera edició digital (i la de paper si s’escau).
– També es disposarà de suport tècnic bàsic pel desenvolupament i producció del projecte.
6.4 Els membres del jurat faran un seguiment del projecte amb les dates que es vagin acordant per
mutu acord i que no seran més de 3 durant els 12 mesos que dura.

7. REQUISITS DEL PROJECTE
La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic pdf (amb títol/objecte correu: IIa Beca
Berta Casas) a l’adreça de correu: coordinacio@bonart.cat
El document ha d’incloure la següent informació:
1. Dades personals:
– Nom
– Cognom
– Adreça completa (Incloure ciutat i país)
– Número de telèfon
– Correu electrònic
– Data de naixement
– Lloc de residència actual
2. Breu biografia on s’especifiqui les línies de treball i investigació principals del sol·licitant
(fins a 500 caràcters incloent espais).
3. Currículum vitae (fins a 1.500 caràcters incloent espais).
4. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte, dels objectius, de la metodologia i dels resultats esperats (màxim fins a
4.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Calendari i pla de treball (màxim fins a 1.000 caràcters incloent espais).

8. ADVERTÈNCIES
8.1 No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin
els límits d’extensió.
8.2 El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà, tot i que l’estudi
final s’ha de lliurar en llengua catalana o bilingüe.
8.3 El jurat pot posar-se en contacte amb els candidats/tes preseleccionats/des per a
una entrevista.

9. JURAT
El jurat estarà format per:
– Robert Fàbregas, director de Les Bernardes.

– Montse Badia, crítica d’art i directora d’A*DESK.

– Ricard Planas, editor de la revista bonart i director de la fundació Lluís Coromina.

– Daniel Gasol, artista

– Secretaria del jurat: Júlia Bou, fundació Atrium Artis.

10. CALENDARI
El termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 d’abril de 2024 a les 24:00 pm.
Veredicte del jurat: es publicarà properament la data, una vegada rebuts els projectes.

A Girona, 21 de desembre de 2023

ACTUALITAT

27/09/22

El públic omple la Biblioteca Carles Rahola a la primera conferència de Miquel del Pozo

El dia 27 de setembre es va celebrar la primera conferència del nou cicle de conferències sobre art, la sala es va omplir de públic, 120 persones, per escoltar a l’arquitecte i historiador Miquel del Pozo. El segon cicle té el títol “Post Scriptum II: La imatge després de la paraula” on es seguiran diferents […]

...

18/06/19

Article d’Eva Vàzquez sobre el llibre L’Hostaler i altres assajos, un estudi sobre Henry David Thoreau

La periodista Eva Vàzquez fa un article al diari El Punt Avui sobre el nou llibre que hem editat, L’Hostaler i altres assajos, un estudi sobre Henry David Thoreau, un dels fundadors de la literatura estatunidenca. Comença amb aquestes paraules “Cada vegada que agafes un llibre de Henry David Thoreau, no saps com, se t’enfila un […]

...

23/03/21

Presentació en directe a Youtube del llibre “Qui més anuncia més ven. Història de la publicitat a Girona”

  La presentació és aquest dimarts 30 de març amb l’autor Lluís Costa i Joan Manuel Tresserras que ha fet el pròleg i Toni Iglésies autor de l’epíleg Podeu seguir la presentació en aquest enllaç.     Aquest dimarts 30 de març (12 h) es presenta el llibre Qui més anuncia, més ven. Història de […]

...

08/07/18

Sopar temàtic sobre Federico García Lorca

El passat divendres 6 de juliol es va celebrar un sopar lorquià, en motiu del viatge que tenim programat a Granada el proper mes de setembre per reviure els llocs de Federico García Lorca, es va poder gaudir d’una lectura de poemes de l’autor, així com d’un concert de poemes de Lorca. Es va obsequiar […]

...

 

 

Tota l'actualitat

Contacta'ns

c/ Sèquia 11, 4a planta
17001 Girona

619 171 277
fundacio@atriumartis.com

iglesiesassociats Fundació Atrium Artis